01/29 07:00 gigi’s music cafe, sunrise FL
02/19 08:00 gatsby’s joint, fort lauderdale FL
03/06 07:45 yumbrella, miami FL
03/12 08:00 gigi’s music cafe, sunrise FL
04/06 08:00 sweet caroline’s, miami FL

previous shows: 2020